Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staat op tal van punten hoe de leden met elkaar in de afdeling willen omgaan, en wat de leden van elkaar mogen verwachten. Voor de jeugdleden geldt dat met name voor de ouders. Omdat het een redelijk omvangrijk document is geworden wordt het jaarlijks herzien. Tijdens de laatste afdelingsvergadering op 12 december 2017 zijn er enkele voorstellen tot aanpassingen door de leden akkoord bevonden. Er kunnen ten alle tijde vragen of voorstellen tot wijziging aan het bestuur worden voorgelegd, en die zullen dan aan de orde komen op de eerstvolgende afdelingsvergadering. Jaarlijks wordt aan de afdelingsvergadering voorgelegd om na te gaan of het ook aangepast moet worden. Daarmee blijft het een levend document omdat de ontwikkeling van de afdeling ook niet stil staat. Het Huishoudelijk Reglement is via deze link te raadplegen.

Laatste nieuws

Laatste verslagen