Inschrijfformulier

Nieuwe leden kunnen door middel van dit inschrijfformulier lid worden van de vereniging.

Ingevuld formulier naar:
(pasfoto moet later digitaal ingevoerd worden, KNKV sportlink wedstrijden)

Jeugdleden: inleveren bij de train(st)er of coach

Junioren/senioren: Bij de ledenadministratie (Gjilke van Wallinga), of train(st)er / coach

Johannes Koenesweg 17, 8431 AR Oosterwolde

0516-516654

Laatste nieuws

Laatste verslagen