Gezamenlijke ALV VDDO

Beste leden van VZK, Donkerbroek, DIO en ODIS,

Hierbij nodigt het gezamenlijke bestuur u van harte uit om aanwezig te zijn bij de allereerste 
gezamenlijke algemene ledenvergadering (ALV) van de VDDO clubs.

Onze ALV vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 november aanstaande bij Actifood in Oosterwolde (leverancier voor de kantine in Oosterwolde). 
De vergadering begint om 19.30 uur.

Na een korte rondleiding bij Actifood, kijken we graag met jullie terug op een bijzonder seizoen. 
Vervolgens kijken we vooral vooruit. Ook dit doen we graag samen met onze leden!
Er komen deze avond zaken aan de orde, waar we graag met u over van gedachten wisselen. 
Natuurlijk over onze samenwerking, maar ook over de kantine in Oosterwolde!
Verder legt het bestuur verantwoording af over de (financiële) keuzes en wordt de begroting voor de volgende periode gepresenteerd.

De agenda en de financiële stukken zijn op de vergadering voor u beschikbaar.

We zien en spreken u graag op vrijdag 24 november vanaf 19.30 uur bij:
Actifood
Buurstede 1
8431 NA  Oosterwolde


Gezamelijk bestuur VDDO 

Laatste nieuws

Laatste verslagen